Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii O

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2021 roku, na stronie internetowej Spółki moderncommercesa.pl w zakładce „Oferta publiczna” opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii O.

Zarząd Emitenta uznał informację za istotną, m.in. z uwagi na fakt, iż Memorandum Informacyjne zawiera informacje dotyczące strategii oraz planów rozwojowych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.