Rezygnacja prokurenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.07.2021 do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta od Pani Dagmary Gadomskiej.

Pani Dagmara Gadomska pełniła niniejszą funkcję od dnia powołania przez Zarząd Spółki, tj. od dnia 15 grudnia 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO