Informacja o zawarciu umów objęcia Akcji Serii O z Inwestorami Indywidualnymi i Inwestorami Instytucjonalnymi

Zarząd spółki „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku, raportu bieżącego ESPI nr 32/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 36/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O („Akcje Serii O”), niniejszym informuje, że Spółka zawarła z Inwestorami Indywidualnymi i Inwestorami Instytucjonalnymi umowy objęcia Akcji Serii O, w związku z czym w dniu 10 sierpnia 2021 roku został dokonany przydział Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym łącznie 148.131.000 Akcji Serii O za cenę emisyjną w wysokości 0,54 PLN za jedną Akcję Serii O, w następujący sposób: (i) 106.698.087 Akcji Serii O przydzielonych zostało Inwestorom Indywidualnym; (ii) 41.432.913 Akcji Serii O przydzielonych zostało Inwestorom Instytucjonalnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.