Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2021 r. na dzień 13 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2021 dnia 7 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2021 r. był dzień 12 sierpnia 2021 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 dnia 7 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO