Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 11 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez członka zarządu Emitenta, Pana Wojciecha Klechę.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Powiadomienie – W. Klecha