Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020, 18/2020 oraz 8/2021 odpowiednio z dnia 10 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r. oraz 19 marca 2021 r. informuje, że w dniu 15 września 2021 r. złożył oświadczenie o objęciu 9 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za wkład pieniężny w kwocie 999.999,00 zł. Nowo objęte udziały po ich rejestracji, łącznie z obecnie posiadanymi, dadzą Emitentowi 28% w kapitale zakładowym tej spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.