Informacja o objęciu akcji przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2021 r.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w 100% zależnej od Emitenta, tj. spółki pod firmą Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Złote Wyprzedaże S.A.)  podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 PLN poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H (Akcje serii H). Wszystkie Akcje serii H zostały objęte przez Emitenta. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 0,10 PLN za akcję.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.