Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązania przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2021 r.  spółka w 100% zależna od Emitenta, tj. spółka pod firmą Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ZWSA)  podpisała z wierzycielem porozumienie o spłacie zobowiązania handlowego (Porozumienie) w kwocie 1.310.018,51 EUR (Wierzytelność). Zgodnie z Porozumieniem z chwilą zapłaty przez ZWSA kwoty 1.100.000 PLN na rzecz wierzyciela, Wierzytelność wygasa. W przypadku nieuiszczenia powyższej kwoty 1.100.000 PLN w terminie  do dnia 7 października 2021 r. Porozumienie wygasa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.