Informacja o spłaceniu pożyczki udzielonej przez Emitenta spółce zależnej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 24/2021 z dnia 27.05.2021, informuje, iż w dniu 1 października 2021 r, spółka zależna od Emitenta – Rebel Tang sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”) spłaciła pożyczkę udzieloną jej przez Emitenta celem wsparcia bieżącej działalności wraz z odsetkami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.