Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 października 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzieli ITF pożyczkę w kwocie do 2.000.000,00 PLN w celu zasilenia kapitału obrotowego ITF. Pożyczka ma zostać spłacona zgodnie z umową do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.