Informacja o zawarciu aneksu do udzielonej pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 13/2021 z dnia 13.04.2021 r., informuje, iż w dniu 7 października 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną od Emitenta – Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Zmiana obejmuje zwiększenie kwoty pożyczki do 1.100.000,00 zł. Termin spłaty pożyczki pozostaje bez zmian.

Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności spółki Złote Wyprzedaże S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.