Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 listopada 2021 r.  otrzymał trzy zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o:

  1.  zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25%;
  2. zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%;
  3. zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 10%.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

1. zawiadomienie M.Michnicki

2. zawiadomienie Deluco

3. zawiadomienie ITF