Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za 3 kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy za III kwartał 2021 – Modern Commerce SA