Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzieli ITF pożyczkę w kwocie 2.000.000,00 PLN w celu wsparcia bieżącej działalności ITF.

Pożyczka ma zostać spłacona zgodnie z umową do dnia 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.