Zmiana adresu emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. nastąpiła zmiana adresu Emitenta. Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się przy ul. Mikołaja Kopernika 5/7 w Warszawie (kod 00-367).

Obecna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Kruczej 16/22 w Warszawie (kod 00-526).

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 15 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO