Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lutego 2022 r., na godz. 14:00 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (obejmująca informację o treści proponowanych zmian Statutu Spółki i dotychczas obowiązujących postanowieniach) wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Zawiadomienie o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu