Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
  • raport roczny za 2020 r. –  31 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.