Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Korekta dotyczy terminu opublikowania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. oraz okresu za jaki opublikowany zostanie raport roczny.

Przyczyną dokonania korekty są oczywiste omyłki pisarskie.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 31 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
  • raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.