Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lutego 2022 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus sp. z o.o., posiadająca 44 230 324 głosów, co stanowiło 26,47% ogólnej liczby głosów na WZ i 11,60% głosów ogółem w Spółce.
  2. Marcin Michnicki, posiadający 35 922 474 głosów, co stanowiło 21,50% ogólnej liczby głosów na WZ i 9,42% głosów ogółem w Spółce.
  3. Mirallia Holdco S.A. posiadająca 28 852 114 głosów, co stanowiło 17,27% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,57% głosów ogółem w Spółce.
  4. Wirtualna Polska Holding S.A. posiadająca 18 520 000 głosów, co stanowiło 11,08% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,86% głosów ogółem w Spółce.
  5. Deluco s.a.r.l., posiadająca 17 464 628 głosów, co stanowiło 10,45% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,58 % głosów ogółem w Spółce.
  6. Magdalena Janowska, posiadająca 15 000 000 głosów, co stanowiło 8,98% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,93% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %