Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałami nr 7, 8, 9, 10, 11 odwołało następujących członków Rady Nadzorczej: Ewę Gułajską, Christophe Delachaux, Stephane Heusdens, Agnieszkę Gułajską oraz Michała Macieja Buka.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałami nr 12, 13, 14, 15, 16 powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Michała Brańskiego, Macieja Jarosława Tygielskiego, Patrycję Matul, Łukasza Błażejczyka oraz Martina Solarskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Michał Brański – Kwestionariusz osobowy

Maciej Tygielski – kwestionariusz osobowy

Patrycja Matul – kwestionariusz osobowy

Łukasz Błażejczyk – kwestionariusz osobowy

Martin Solarski – kwestionariusz osobowy