Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 15 lutego 2022 r., Członek Zarządu, Pan Marek Dabrowski, złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO