Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu strony internetowej Spółki na www.moliera2.com. Na tej stronie internetowej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym raporty bieżące i okresowe Emitenta), informacje z obszaru relacji inwestorskich oraz inne informacje korporacyjne.