Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. IT Fashion Polska Properties Sp. z o.o., posiadająca 65 714 286 głosów, co stanowiło 56,17% ogólnej liczby głosów na WZ i 17,23% głosów ogółem w Spółce;
  2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 48 138 116 głosów, co stanowiło 41,15% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,62% głosów ogółem w Spółce;
  3. Marcin Michnicki, posiadający 36 054 410 głosów, co stanowiło 30,82% ogólnej liczby głosów na WZ i 9,46% głosów ogółem w Spółce;
  4. Wirtualna Polska Holding S.A., posiadająca 18 520 000 głosów, co stanowiło 15,83% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,86% głosów ogółem w Spółce;
  5. Magdalena Janowska, posiadająca 12 535 064 głosów, co stanowiło 10,71% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,29% głosów ogółem w Spółce.