Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu 14 lipca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

ZWZ Moliera2 SA 30.06.22