Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 2 kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2aZałącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy IIQ2022 M2