Podpisanie listu intencyjnego z Igorem Klają

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2022 r. podpisał z Igorem Klają („Partner”) List Intencyjny, w którym Strony oświadczyły, iż zamierzają wspólnie zrealizować przedsięwzięcie biznesowe polegające na budowie lidera wśród przedsiębiorstw działających na terenie Europy Środkowej i Wschodniej w segmencie sprzedaży internetowej i stacjonarnej marek luksusowych („Przedsięwzięcie”).

Igor Klaja to twórca OTCF S.A. – polskiej spółki odzieżowej specjalizującej się w tworzeniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej i akcesoriów dla konsumentów oraz sportu zawodowego. W swoim portfolio posiada takie sportowe marki jak 4F oraz Outhorn. Spółka posiada sieć sprzedaży, na którą składa się 200 sklepów detalicznych oraz 161 stoisk partnerskich w Polsce, a także łącznie kilkanaście na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Rumunii oraz Czechach.

Strony podpisując List Intencyjny zadeklarowały chęć rozpoczęcia negocjacji, zmierzających do ustalenia zasad i warunków współpracy w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.

Emitent poinformuje kolejnym komunikatem ESPI o etapach wspólnych działań, w szczególności o zawarciu umowy, która określać będzie parametry inwestycji Partnera m.in wysokość zaangażowania kapitałowego oraz rodzaj współpracy pomiędzy stronami.

Powyższą informację opublikowano z uwagi na fakt, iż zdaniem Zarządu Emitenta współpraca z Partnerem może mieć pozytywny wpływ na rozpoznawalność marki Emitenta oraz przyszłe wyniki finansowe.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.