Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 września 2022 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus sp. z o.o., posiadająca 48 138 116 głosów, co stanowiło 57,18% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,62% głosów ogółem w Spółce;
  2. Marcin Michnicki, posiadający 36 054 410 głosów, co stanowiło 42,82% ogólnej liczby głosów na WZ i 9,46% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %