Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż do Spółki dnia 7 października 2022 r. wpłynęły: (i) zawiadomienie od stron porozumienia akcjonariuszy – tj. Pana Marcina Michnickiego („MM”), Probatus sp. z o.o. („Probatus”) oraz IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF”, dalej łącznie z MM i Probatus jako „Strony Porozumienia”) oraz (ii) odrębne zawiadomienie od ITF, zgodnie z którym to zawiadomieniami w wyniku umów sprzedaży akcji zawartych w dniu 6 października 2022 r. udział ITF w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 15% oraz nastąpiła zmiana (spadek) dotychczas posiadanego przez Strony Porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o ponad 1%.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

2022.10.07_Zawiadomienie art. 69 _ MM Probatus ITF po zmianie FINAL

2022.10.07 Zawiadomienie 69 ITF Properties (002)