Zakończenie negocjacji z Igorem Klają

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu ESPI 14/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., informuje, że w dniu 7 października 2022 r. zakończono prowadzone negocjacje z Panem Igorem Klają.

W wyniku prowadzonych negocjacji strony nie osiągnęły konsensusu i nie doszło do zawarcia umowy o współpracy. Strony nie posiadają żadnych roszczeń związanych z przeprowadzonymi negocjacjami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.