Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienia dokonane zostały w związku z zawartą umową sprzedaży akcji w dniu 17 listopada 2022 r.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

2022-11-17 Zawiadomienie UKNF dot. Moliera2 S.A.

20221117 Zawiadomienie art. 69 _ MM Probatus WP

20221117 Zawiadomienie MM__art 69