Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki w osobach: Marcin Michnicki, Probatus sp. z o.o. oraz IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („Strony Porozumienia”) zawiadomienie dotyczące wygaśnięcia porozumienia z dnia 23 grudnia 2021 roku w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Zawiadomienie art. 69 _ MM Probatus ITF