Zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie od członka zarządu Emitenta, Pana Marcina Michnickiego,  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Emitenta.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 19 rozporządzenia MAR

zawiadomienie