Raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 4 kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy za IV kwartał 2022