Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2023  r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus sp. z o.o., posiadająca 50 616 164 głosy, co stanowiło 35,23% ogólnej liczby głosów na WZ i 13,27% głosów ogółem w Spółce;
  2. Marcin Michnicki, posiadający 62 012 598 głosów, co stanowiło 43,16% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,26% głosów ogółem w Spółce;
  3. Wirtualna Polska Holding S.A., posiadająca 18 520 000 głosów, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,86% głosów ogółem w Spółce;
  4. Magdalena Janowska, posiadająca 12 535 064 głosy, co stanowiło 8,72% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,29% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %