Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 7, powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Hans Oerlemans.

Dodatkowa informacja o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawiona zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Personal questionnaire – Hans Oerlemans

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO