Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 maja 2023 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marcina Michnickiego,  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.

M.Michnicki – zawiadomienie – art. 19

Podstawa prawna: art. 19 rozporządzenia MAR