Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 dnia 20 stycznia 2023 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 rok był dzień 23 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2023 dnia 20 stycznia 2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO