Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 na dzień 14 listopada 2023r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 dnia 20 stycznia 2023 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2023 roku był dzień 9 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO