Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2023 roku, Pani Anna Godlewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 października 2023 roku.

Powodem rezygnacji są względy osobiste .

 

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO