Raport okresowy za 3 kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 3 kwartał 2023 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2023

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO