Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii B

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI: nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., nr 34/2022 z dnia 23 grudnia 2022, nr 5/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. oraz nr 11/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., informuje, iż w dniu 30 listopada 2023 r., zostało podpisane pomiędzy Emitentem a obligatariuszem posiadającymi 100% obligacji serii B (obligacje zamienne na akcje serii M) porozumienie nr 4 dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii B („Porozumienie 4”).

Strony niniejszym Porozumieniem 4 zmieniły dzień wykupu obligacji na 29 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.