Informacja o spłaceniu obligacji serii B

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI: nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., nr 34/2022 z dnia 23 grudnia 2022, nr 5/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., nr 11/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. oraz 19/2023 z dnia 1 grudnia 2023  informuje, iż dzień dzisiejszy, tj. 29 grudnia 2023 roku został ustalony jako Dzień Wykupu Obligacji serii B.

Obligatariusz posiadający 1.500 Obligacji serii B Spółki skorzystał z
prawa zamiany Obligacji serii B na 12.500.000 Akcji serii M Emitenta, składając oświadczenie o zapisie na Akcje serii M z zachowaniem terminów określonych Warunkami Emisji Obligacji.  Złożenie oświadczenia o zapisie na Akcje M w ramach kapitału
warunkowego spowodowało wygaśnięcie roszczenia tego obligatariusza o wykup Obligacji
serii B. Odsetki od Obligacji serii B, które nie podlegały zamianie, zostały w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2023 roku, wypłacone Obligatariuszowi.

Na moment sporządzenia raportu Akcje serii M nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Depozycie.

Emitent odrębnym raportem bieżącym poinformuje o rejestracji Akcji serii M  przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.