Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16  stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienia dokonane zostały w związku z nabyciem przez Akcjonariusza,  w zamian za 1.500 Obligacji serii B Spółki, 12.500.000 akcji serii M oznaczonych w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLAIRMK00116 (dalej: „Akcje M”).

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

2024.01.16 Zawiadomienie art. 69 _ Probatus + MM

2024.01.16 Zawiadomienie art. 69 _ Probatus

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji