Zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie od Probatus sp. z o.o., spółki będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Prezesem Zarządu Emitenta Marcinem Michnickim – sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Emitenta. 

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.

pdf_659844

Podstawa prawna: art. 19 rozporządzenia MAR