Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 9 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 8 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.