Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2024 r. Pan Hans Oerlemans złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 marca 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO