Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  („NWZA”), które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, na podstawie której powołano do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Williama Forda.

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Personal questionnaire EN vWF (signed)

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.