Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 na dzień 15 maja 2024r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 5/2024 dnia 29 stycznia 2024 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2024 roku był dzień 10 maja 2024 r.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO