Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia przyznanego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2024 r. („Uchwała NWZ”) oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2024 r., podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę Nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V.

W związku z podjęciem ww. uchwały Spółka informuje, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii V wynosi 0,10 PLN.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.