Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Formularz_DPNC_2024_M2